Agro-Tech Junoszyn na Agro Show 2018 jako wystawca.