Uruchomienie wozu paszowego BvL w Gospodarstwie Doświadczalnym Dłoń