Pokaz Westermann  w Gospodarstwie Rolnym Ziemlin W. Skorupka.