Pokaz wozu paszowego BvL 170 w Gospodarstwie Rolnym Andrzej Kreczmer