Pokaz wycinaka BvL oraz zamiatarki radialnej Westermann w G.R. Anna i Andrzej Jaworowicz w Godziątkowie