Opis produktu

Charakterystyka

  • Łączy w sobie dwa asymetryczne rozpylacze i trzy dysze VeeJet®, umożliwiając opryskiwanie bardzo szerokiego pasa.
  • Zespół dysz zapewnia dobre rozprowadzenie cieczy wzdłuż opryskiwanego pasa; jednak równomierność nie jest tak dobra jak w przypadku dobrze przeprowadzonego opryskiwania z rozpylaczami na belce polowej*.
  • Przy użyciu dodatkowego korka NPT 1/4″ do zaślepienia, zespół dysz BoomJet umożliwia opryskiwanie tylko po jednej stronie.
  • Dodatkowe gniazdo NPT 1/4″ można wykorzystać do przyłączenia manometru.

*Równomierność opryskiwania można zoptymalizować przez podwójne nakładanie się sąsiednich wachlarzy przy kolejnych przejazdach opryskiwacza. Należy pamiętać, że przy takim opryskiwaniu dwukrotnie zwiększa się zużycie cieczy.

Typowe zastosowania

  • Zespół dysz typu 5880 BoomJet jest używany do opryskiwania obszarów trudno dostępnych dla opryskiwaczy z belką polową.