Opis produktu

Charakterystyka

  • Większe krople zapewniają mniejsze znoszenie.
  • Asymetryczny, płaski strumień cieczy.
  • Opryskiwanie pasowe herbicydami i nawozami pod liśćmi.
  • Ciśnienie opryskiwania 2–8 barów.
  • Mogą być użyte z kołpakiem 25598*-NYR Quick TeeJet®.

Uwaga: Ze względu na wykonanie z kryzą wstępną ten rozpylacz nie jest zgodny z filtrem z zaworem zwrotnym 4193A.

Typowe zastosowania

  • Użyte jako krańcowe na belce polowej są doskonałe do zabiegów w pobliżu granicy pola i dla ochrony wrażliwych obszarów w strefach buforowych.
  • Opryskiwanie pasowe środkami ochrony roślin i nawozami pod liśćmi.