Optimal 1600 (tylne mocowanie)

Optimal 1600 (przednie mocowanie)

Perfekt 1800 (tylne/ przednie mocowanie)

Optimal 2300 (tylne mocowanie)

Optimal 2300 (przednie mocowanie)

Perfekt 2500 (tylne/ przednie mocowaie)