V-DIARY FEEDER

Koszty paszy stanowią dużą część kosztów bezpośrednich związanych z prowadzeniem gospodarstwa mlecznego. System V-DAIRY Feeder TMR pomaga rolnikom kontrolować koszty i szybko odkrywać możliwości oszczędności. Niezależnie od tego, czy muszą zarządzać planami karmienia, szczegółowymi raportami żywieniowymi, czy też czasem załadunku i karmienia – rolnicy mogą używać systemu do natychmiastowego pobierania wszystkich istotnych – a także dokładnie i kompleksowo udokumentowanych – raportów potrzebnych do planowania i zarządzania operacjami w gospodarstwie.

System zarządzania paszą V-DAIRY Feeder umożliwia zarządzanie karmieniem z dowolnego miejsca na świecie. Dzieje się tak dzięki zdolności systemu do przesyłania danych do skrzynki nadawczo-odbiorczej komputera wagowego w sposób w pełni automatyczny iw czasie rzeczywistym przez Bluetooth. Dane są gotowe do wglądu natychmiast po zalogowaniu się rolnika do konta internetowego systemu.

Łatwiejsza praca, zwiększona wydajność żywienia, niższe koszty paszy – dzięki systemowi zarządzania paszą V-Dairy Feeder nie stanowi to problemu. Dokładne zarządzanie paszą i inteligentny system ważenia czynią go wygodnym towarzyszem w codziennych czynnościach.
Kierownik gospodarstwa otrzymuje od razu dane żywieniowe i może szybko określić kluczowe dane, takie jak marża wkładu (IOFC) lub wydajność żywienia (FCE).

W skrócie:
– mobilny system zarządzania paszami
dostęp do danych paszowych za pomocą oprogramowania w chmurze
dostępna aplikacja (Google Play lub Apple App Store)
automatyczna synchronizacja danych w czasie rzeczywistym
różne raporty żywieniowe
prosta kontrola i instalacja (Plug & Play)