Pokaz wycinaka BvL w GR Trochanowski w Księgienicach