Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Podstawa prawna: art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO)

I. Administrator danych osobowych
AGRO-TECH JUNOSZYN SP. Z O.O.
Junoszyn 1, 64-130 Rydzyna
NIP: 6972322562 REGON: 364030708 KRS: 0000609825

II. Cel i podstawy przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zleceń na proponowane przez firmę AGRO-TECH JUNOSZYN SP. Z O.O. usługi, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a firmą AGRO-TECH JUNOSZYN SP. Z O.O., na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b RODO. Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawiania faktur.

III. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione firmom przewozowym, firmom obsługującym płatności, bankom, firmom księgowym, podwykonawcom. Mogą być również przekazane, zgodnie z przepisami prawa, odpowiednim organom publicznym.

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/UE.

V. Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą
1.1.1. Prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz uaktualnienia,
1.1.2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania,
1.1.3. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zleceń, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie zlecenia (wykonanie umowy)

VIII. Informacja o profilowaniu/automatyzowaniu danych
Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.