Opis produktu

Jednoczęściowe filtry stosowane do cieczy zawierających zawiesiny