O ISOBUS

Opis produktu

ISO 11783

Łatwa integracja, pełna zgodność i aktualność to kluczowe elementy naszej strategii techno-logicznej

Firma TeeJet jest liderem w dziedzinie precyzyjnego rolnictwa dzięki wczesnej adaptacji i wprowadzaniu międzynarodowych standardów

Plantatorzy i firmy usługowe szybko adaptują nowe technologie, gdy korzyści rekompensują inwestycję i zwiększają zyski. Zaawansowane systemy sterowania i monitorowania są teraz szeroko używane w wielu rodzajach sprzętu i zwiększają dokładność, efektywność iwydajność. Większość z tych systemów wymaga zamontowania w kabinie traktora elementu sterującego lub wyświetlacza. Może to prowadzić do nieporządku w przewodach, wspornikach i konsolach sterujących w kabinie.

Nowa generacja systemów sterowania urządzeniami wykorzystuje nowoczesne możliwości sieciowe do zwiększenia funkcjonalności i wartości oraz zmniejszenia nieporządku w kabinie. Nasze modularne podejście do precyzyjnego rolnictwa umożliwia naszym systemom łatwe sterowanie wieloma urządzeniami z pojedynczej konsoli. Jesteśmy przywiązani do tej filozofii projektowej, a dzięki standaryzacji ISOBUS przenosimy ją o krok do przodu.

Informacje o systemie ISOBUS

W roku 2001 producenci urządzeń rolniczych zgodzili się stworzyć standardy sprzętu umożliwiające traktorom, urządzeniom i systemom zarządzania rolniczego korzystanie ze wspólnych interfejsów komunikacyjnych. Umożliwia to produktom pochodzącym od różnych producentów łatwą komunikację ze sobą i eliminuje urządzenia, styki i wyświetlacze charakterystyczne dla danego sprzętu. Pojedynczy monitor w kabinie pozwala na sterowanie wszystkimi urządzeniami – okrągłą prasą do belowania, opryskiwaczem, rozsiewaczem itp. – i komunikowanie się z traktorem i rolniczym systemem zarządzania w celu dokumentowania wszystkich prac na polu.

Opracowano bardzo specyficzne standardy: ISO 11783, często nazywany ISOBUS. Standardy są bardzo skomplikowane i ich adaptacja w przemyśle potrwa. Europa jest liderem – wielu producentów sprzętu oferuje rozwiązania ISOBUS w zakresie sterowania urządzeniami i monitorowania. Ameryka Północna również wdraża ten kierunek rozwoju.

Jako globalny lider w technologii aplikacji i sterowania urządzeniami, jesteśmy jednymi z pierwszych, którzy projektują produkty zgodnie ze standardami ISO 11783, aby zapewnić łatwą integrację i zgodność z urządzeniami innych producentów teraz i w przyszłości.

Jakie korzyści można odnieść ze standaryzacji ISOBUS

Nasze zespoły opracowujące produkty w Europie i Ameryce Północnej skupiają się na standaryzacji ISOBUS. Obecnie oferujemy konsole do kabin (nazywane również terminalami wirtualnymi), czujniki GPS prędkości i komputery sterowania urządzeniami, które są zgodne ze standardem ISOBUS. W przyszłych miesiącach i latach, cała nasza linia produktów elektronicznych będzie również zgodna.

Oto jakie korzyści można odnieść z naszego przywiązania do standardu ISOBUS:

  • Lepsza wartość – jeden terminal dla wszystkich operacji oznacza, że nie trzeba kupować konsoli sterującej dla każdego urządzenia.
  • Łatwiejsza praca – wystarczy nauczyć się obsługiwać tylko jeden terminal.
  • Łatwiejsza instalacja – technologia „plug and play” (podłącz i opryskuj) stała technologia „plug and play” (podłącz i opryskuj) stała.
  • Większa elastyczność – umożliwia wybór produktu najbardziej odpowiedniego do potrzeb, bez obawy o zgodność z innymi urządzeniami i wyposażeniem.
  • Lepsza dokumentacja – wszystkie gromadzone dane są dostępne z jednego punktu i łatwo można je przesłać na główny komputer.
  • Zabezpieczenie inwestycji – produkty kupione dzisiaj będą przydatne również w przyszłości.

Aby wykorzystać te zalety, należy wziąć pod uwagę następujące opcje:

  • Przy zakupie kolejnego traktora lub kombajnu, upewnij się że jest zgodny ze standardem ISOBUS lub ma opcjonalny pakiet ISOBUS.
  • Kupuj sprzęt zgodny ze standardem ISOBUS, do którego dołączany jest monitor ISOBUS.
  • Kup monitor ISOBUS i używaj go z urządzeniami ISOBUS.
  • Istnieje możliwość użycia sprzętu zgodnego ze standardem ISOBUS w traktorze bez standaryzacji ISOBUS, ale nie wykorzysta się wszystkich możliwości systemu.

Nawet jeśli nie są Państwo do końca gotowi na standaryzację ISOBUS, zapewniamy, że my jesteśmy. Sterowanie opryskiwaczem, rozsiewaczem i innymi aplikatorami urządzeniem firmy TeeJet jest gotowe na erę standaryzacji ISOBUS.