Oprogramowanie Fieldware™ zapewnia pełen zestaw narzędzi do wykonania map pól, zbioru danych o glebie, nawigowania maszyn, sterowania urządzeniami o zmiennym dozowaniu oraz przenoszenia danych do systemu informacji geograficznej (GIS). Trzeba tylko zainstalować oprogramowanie Fieldware na komputerze przenośnym, podłączyć odbiornik DGPS do portu COM w komputerze i gotowe do pracy.

Fieldware

Wszystkie moduły oprogramowania są połączone w jeden pakiet Fieldware Suite. To opłacalny wybór jeżeli w zamiarze jest mapowanie pól, pobieranie próbek glebowych oraz dozowanie zmienne. W przeciwnym wypadku należy zakupić jedynie te komponenty, które są w danej chwili potrzebne. Kiedy pojawi się nowa potrzeba, wystarczy tylko domówić następny moduł.

Mapowanie pól oraz pobieranie próbek gleby

Wykreślanie granic pól i innych obiektów to pierwszy krok w programie precyzyjnego rolnictwa.

Fieldware zapewnia

 • Wykonanie map granic pól
 • Pokazuje przejechaną odległość
 • Pokazuje mapy figur, linii lub punktów w dowolnej kombinacji
 • Naniesienie niebezpiecznych punktów aby później ostrzec traktorzystę kiedy jedzie w oparciu o nawigację
 • Pokazuje w tle mapę rejonu
 • Eksportuje dane z mapy bezpośrednio do niektórych rolniczych pakietów GIS lub w innym formacie

Fieldware wykona siatkę kartograficzną pola a następnie poprowadzi do każdej kratki w celu pobrania próbki glebowej. Punkty mogą być wycentrowane, nieułożone bądź ułożone losowo w każdej kratce.

Swath

Podłączenie nawigatora Swath do swojego komputera przenośnego daje w wyniku system nawigacji równoległej, który poprowadzi po polu oraz stworzy mapę zabiegu.

Swath zapewnia

 • linie jazdy w jakimkolwiek porządku i kierunku
 • utworzenia więcej niż jednej zestaw linii nawigacji na danym polu i przełączanie pomiędzy nimi
 • utworzenie granicy pola podczas zabiegu
 • podglądanie mapy pola oraz postępu w pracy
 • uzyskanie mapy pola z zaznaczonym obszarem wykonania zabiegu
 • ostrzeżenie o zbliżaniu do punktu niebezpiecznego przy pomocy światełka ostrzegawczego

Dozowanie

Dozowanie zmienne produktu można uzyskać poprzez system ARM. W tym module odbiornik DGPS jest podłączony do portu COM a sterownik jest podłączony do drugiego portu COM. Informacja o położeniu geograficznym jest pozyskiwana i przetwarzana przez odbiornik GPS. Następnie sterownik uzyskuje dane o dawkach do zastosowania i odpowiada danymi potwierdzającymi, że system działa poprawnie.

Mapa pola z zaznaczonymi obszarami dawek, opracowana przy pomocy programu współpracującego GIS, jest wcześniej wprowadzana do komputera polowego.

Dozowanie Fieldware zapewni

 • monitorowanie założonych i faktycznych dawek produktów
 • stworzenie mapy faktycznie wykonanego zabiegu
 • działanie z lub bez nawigatora TeeJet
 • automatycznie wyśle zalecenie dawki zerowej do sterownika, jeżeli maszyna znajdzie się na terenie już poddanym zabiegowi

Odkrywanie GIS

Pliki danych Fieldware mogą być importowane do typowych pakietów oprogramowania GIS, w których mogą zostać zintegrowane z innymi danymi georeferencyjnymi. Menedżer map stanowiący element wszystkich modułów Fieldware pozwala na wyświetlanie kombinacji plików danych.

Wsparcie techniczne & Gwarancja

TeeJet Technologies oferuje szczegółowe instrukcje oprogramowania. Dodatkowe wsparcie techniczne jest także dostępne drogą telefoniczną – jest ono bezpłatne przez rok od daty zakupu. Procesy instalacyjne oraz szkolenia są dostępne po uzgodnieniu TeeJet.