Opis produktu

Skrzynki rozdzielcze TASC umożliwiają sterowanie wieloma typami powszechnie stosowanych zawo-rów sekcyjnych belki. Te skrzynki bezpośrednio łączą się z zaworami i umożliwiają przekazywanie informacji o stanie sekcji belki do konsoli TASC.

Numer
Części

Opis

Uwaga

405-0036

  Kabel stanu sekcji belki dla 5 sekcji

405-0038

  Kabel stanu sekcji belki dla 9 sekcji

Opcje

405-0039

  Skrzynka rozdzielcza zastępowania prędkości na poziomie ziemi

405-0041

  Przełącznik zastępowania prędkości na poziomie ziemi,
montowany na panelu

404-0050

  Montowany na panelu przełącznik Wył./Autom./GSO

Skrzynka Rozdzielcza i Zespoły Kabli dla Zaworów Elektromagnetycznych

405-0037

  Skrzynka rozdzielcza, zawór główny z 3 sekcjami belki

i

402-0007

  Zespół kabli cewki do modelu 405-0037 powyżej—7,6 m

405-0035

  Skrzynka rozdzielcza, zawór główny z 5 sekcjami belki

i

402-0011

  Zespół kabli cewki do modelu 405-0035 powyżej—5,5 m

405-0054

  Skrzynka rozdzielcza, zawór główny z 9 sekcjami belki

j

404-0037

  Zespół kabli cewki do 405-0054 powyżej—7,6 m

Opcje

602-0013

  Kabel przedłużający zespołu kabli cewki dla belki z 3 sekcjami
(dla modelu 405-0037)—3,7 m

402-0004

  Kabel przedłużający zespołu kabli cewki dla 5 sekcji
(dla modelu 405-0035)—5,5 m

Skrzynka Rozdzielcza dla Zaworów Kulowych z Napędem

405-0053

  Skrzynka rozdzielcza – zawory z napędem, zawór główny z 3 sekcjami

k, i

405-0034

  Skrzynka rozdzielcza – zawory z napędem, główny z 5 sekcjami

k, i

405-0065

  Skrzynka rozdzielcza – zawory z napędem, główny z 9 sekcjami

k, i

Kable Adaptera dla Skrzynek Rozdzielczych Zaworów z Napędem

402-0023

  Kabel do systemów opryskiwania z 344AE—4,6 m

402-0024

  Kabel do systemów opryskiwania z 344AEC—4,6 m

404-0071

  Kabel do okablowania zaworów KZ nr 60 LUB 60B—4,6 m

402-0039

  Kabel przedłużający zaworu—0,9 m

m

402-0024

  Kabel przedłużający zaworu—4,6 m

m

402-0028

  Kabel przedłużający zaworu—7,6 m

m

 

Uwaga:
i   – Przełącznik GSO zawarty w opakowaniu.
Istnieją połączenia dla stanu sprzętu i zasilania dodatkowego.
j   – Przełącznik GSO zawarty w opakowaniu.
Złącza do zasilania dodatkowego [bez stanu sprzętu]
k   – Z poniższej listy wybierz jeden kabel DLA KAŻDEGO ZAWORU.
m   – Kable przedłużające muszą zostać umieszczone po stronie
skrzynki rozdzielczej dowolnego użytego kabla adaptera.