TeeJet® Aplikacja granulatów

Opis produktu

Skrzynki rozdzielcze

Skrzynki rozdzielcze dla pojedynczej lub podwójnej instalacji belki zawierają w jednym zespole funkcje Wył., Autom. (Wł.) i zastępowanie prędkości na poziomie ziemi (GSO). Kable czujników belki są udostępnione w odniesieniu do pojazdów i wbudowanych przełączników sterujących.

Czujniki aplikowanej dawki

Czujniki prędkości służą do pomiaru szybkości przenośnika. Czujniki tarczy szczelinowej można zamontować na napędzie przenośnika, luźnym kole lub wałku pośrednim. Czujniki typu indukcyjnego umożliwiają odczyt z zęba koła lub koła zębatego zamontowanego na napędzie przenośnika lub wałku pośrednim.