OFERTA

TeeJet® PowerLink 640 VT

TeeJet® PowerLink 640 VT

Materiały do pobrania

ISOBUS — Standard w komunikacji Traktor-Narzędzie

Zastosowanie sterowania elektronicznego w traktorach i narzędziach gwałtownie ewoluowało w ostatnich dekadach. Ciągle rosnące zapotrzebowanie na integrację elektroniki doprowadziło do rozwoju międzynarodowego standardu, ISO 11783, potocznie zwanego ISOBUS.

Protokół ten definiuje komunikację pomiędzy elektroniką traktora a elektroniką narzędzia, poprzez magistralę komunikacyjną. W rezultacie elektronika narzędzia i traktora rzeczywiście współpracują, podczas gdy informacje wychodzące z traktora (jak prędkość czy pozycja zaczepu) mogą być użyte przez narzędzie, a narzędzie może być sterowane za pomocą pojedynczego terminala zamocowanego w traktorze.

Dodatkowo, obecny poziom dostępności pozycjonowania GPS umożliwił uczynnienie z robót polowych działań dostosowanych do danych warunków otoczenia. Systemy zarządzania gospodarką rolną zostały opracowane w celu stworzenia map stosowanych dla konkretnych warunków otoczenia. To doprowadziło do zdefiniowania przez ISOBUS transferu danych pomiędzy systemem zarządzania gospodarką rolną a urządzeniem, w celu dostosowania działań do konkretnych warunków otoczenia.

Komponenty systemu ISOBUS

System ISOBUS składa się z traktora ISOBUS i narzędzia ISOBUS.

W pełni kompatybilny traktor ISOBUS jest wyposażony w następujące komponenty

  • Terminal. Terminal jest zamontowany na traktorze w celu umożliwienia sterowania dołączonym narzędziem. To oznacza, że zastosowanie jakiegokolwiek osobnego sterowania jest zbędne; jeden terminal pozwala na sterowanie wszystkimi urządzeniami.
  • Złącze narzędzia. 9-wtykowe złącze na traktorze pozwala na podłączenie kabla urządzenia do traktora.
  • Kontroler zadań. Kontroler zadań to element oprogramowania w terminalu, który zapisuje dane zadań i obsługuje działaniami przypisanymi danym warunkom otoczenia, w oparciu o dane wejściowe z systemu zarządzania gospodarką rolną.
  • Kabel akumulatora. Akumulator traktora zasila urządzenie.
  • ECU. Elektroniczna Jednostka Sterująca (również zwana komputerem zadaniowym) zamontowana na traktorze i przesyła dane z czujników traktora do urządzenia.

Urządzenie ISOBUS wyposażone jest w następujące komponenty

  • Kabel. Pojedynczy kabel zapewnia zasilanie i komunikację z urządzeniem. Podłączeni tego kabla do złącza urządzenia wystarczy, aby móc operować urządzeniem.
  • ECU. Elektroniczna Jednostka Sterująca (również zwana komputerem zadaniowym) zamontowana na urządzeniu, steruje urządzeniem. ECU czyta czujniki urządzenia i przesyła dane z czujników do traktora w celu wyświetlenia ich na terminalu. Otrzymuje dane wprowadzone przez operatora w celu sterowania urządzeniem i aktywuje siłowniki.

Do aktualizacji kompatybilności ISOBUS, należy zastosować PowerLink 640

PowerLink 640 i ECU traktora są przeznaczone do unowocześnienia traktorów, które nie są kompatybilne z ISOBUS. Po unowocześnieniu, urządzenia ISOBUS mogą zostać podłączone do traktora a ich dane mogą być wyświetlane na terminalu PowerLink 640.

PowerLink 640 jest w pełni zalegalizowanym wirtualnym terminalem ISOBUS. Oznacza to, że jest kompatybilny z zalegalizowanymi systemami sterowania ISOBUS. PowerLink 640 jest odpornym, wytrzymałym i łatwym w stosowaniu terminalem, który jest idealnym rozwiązaniem mając na uwadze modernizację traktorów nie zgodnych z ISOBUS.

Zapytaj o ofertę

left-logo

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami.
Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Zadzwoń do nas
Napisz e-mail

    Wypełnij formularz