Monitor kontroli kropli

W opryskiwaczach rolniczych ważna jest precyzja. Ilość nawozu musi być odpowiednio dobrana, aby oprysk był skuteczny i bezpieczny dla roślin. Rolnictwo precyzyjne korzysta z technologicznych ułatwień, takich jak np.: monitor wielkości kropli czy monitor przepływu. Kontrola wielkości kropli pozwala ocenić nie tylko rozmiar kropli, ale też wydajność dysz.

Prowadzona kontrola oprysku, dzięki monitorowi przepływu ułatwia diagnostykę awarii, informując operatora o problemie zbyt wysokiego lub zbyt niskiego poziomu przepływu. Kontrola przepływu dysz prowadzona jest dzięki czujnikom umieszczonym na każdej z dysz.

Zapraszamy do kontaktu przez formularz kontaktowy.