Dla zachowania większej higieny

FA 800

Lime and feed spreader

Milling machine GF 1000

Scraper ASS 900

Spreader EG 540

Spreader EG 580

Trough washer

Washer 800

Do zgarniania

Pushing shield 80-160

Snow plough 1600

Do zamiatania

Radial brush R 1000, wire brush

Radial brush R900

Radial brush R1000

Weed brush WKB550

Szczotki promieniowe

AX 1200

Perfekt 1050

AX 900

Materiały