Żywienie krów mlecznych – Podstawowe zasady żywienia

Żywienie krów mlecznych – Podstawowe zasady żywienia

W pracy każdego hodowcy bydła mlecznego istnieje kilka ważnych kwestii, od których zależy sukces w produkcji mleka. Największy nacisk jest kładziony na żywienie krów mlecznych, ponieważ jest to obecnie jeden z kluczowych obszarów z potencjałem do wzrostu.

W pracy każdego hodowcy bydła mlecznego istnieje kilka ważnych kwestii, od których zależy sukces w produkcji mleka. Największy nacisk jest kładziony na żywienie krów mlecznych, ponieważ jest to obecnie jeden z kluczowych obszarów z potencjałem do wzrostu. Wpływając na strukturę paszy oraz komponując skład dawki pokarmowej, hodowca może w dużym stopniu oddziaływać na stan zdrowia stada oraz kondycję krów. Ważne, aby właściciel mógł stale monitorować dawki pożywienia, jakie podaje podczas skarmiania i zmieniać ich skład w razie potrzeby. Czy bilansowanie posiłków w żywieniu bydła mlecznego jest trudne?

Struktura paszy i bilansowanie dawki pokarmowej- Istotne znaczenie w żywieniu krów mlecznych

Struktura paszy ma ogromne znaczenie w prawidłowym żywieniu krów. Jeśli fragmenty słomy dostaną się do przedżołądka krowy, to jej ostre zakończenia podrażniają układ pokarmowy zwierzęcia i rozpoczynają proces trawienia. Nie jest to jedyny warunek, który musi wystąpić, aby stymulacje procesów trawiennych i poprawić jednocześnie wydajność w produkcji mlecznej. Wśród zasad, jakie wspomagają prawidłowe żywienie bydła można wyróżnić:

 • zabezpieczenie kiszonek w trakcie pobierania pasz objętościowych i kiszonek z wnętrza silosów. To pozwala unikać sytuacji, w których pożywienie jest nadpleśniałe lub zepsute na skutek przedostawania się tlenu. Warunki beztlenowe, które są możliwe do uzyskania dzięki foliom kiszonkarskim, są najlepsze w przypadku przechowywania sianokiszonek i pokarmów przechowywanych pod pryzmami,
 • podział krów mlecznych na różne grupy żywieniowe – na tzw. krowy zasuszone i te znajdujące się w okresie laktacji. W trakcie tego procesu hodowca powienien pilnować, aby zwierzęta z tej pierwszej grupy nie podjadały składników pokarmowych krowom znajdującym się w szczycie laktacji,
 • pasze w dawce pokarmowej powinny być dobrze wymieszane i rozdrobnione – jest tak przede wszystkim w systemie TMR. Takie postępowanie zapobiega sytuacjom, w których zwierzęta robią się wybredne i zjadają jedynie najbardziej smakowite kąski, zostawiając dużą ilość resztek,
 • podawanie pożywienia powinno w dużej mierze mieć charakter regularny. Najbardziej pożądana jest sytuacja, w której pora karmienia przypada 2-3 krotnie w ciągu dnia,
 • dawka pokarmowa – powinna być uzależniona od stanu i kondycji zdrowotnej zwierzęcia. Do tego zalicza się również określenie stadium laktacji, w którym występują krowy.
Warto też przeczytać:  Pasze objętościowe - Jakie są rodzaje?

W bilansowaniu dawki ważne jest także utrzymanie podobnej ilości i jakości w podawanym pokarmie. Dzięki temu można skutecznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób metabolicznych, które mogą być największym problemem hodowcy. Standardem powinien być także stały dostęp do wody, przez co zwierzęta mogą cały czas przybierać na masie. Dobrym uzupełnieniem codziennej diety jest także zapewnienie lizawek bogatych w liczne składniki mineralne. Warto zadbać o miejsce, w którym stado jest karmione, ponieważ poziom higieny ma duży wpływ na ich zdrowie.

Być może szukać sprzętu do sprzątania w oborze? Sprawdź zgarniacz do gnojowicy

Jakie są kluczowe 3 metody w żywieniu bydła mlecznego?

Żywienie krów obejmuje 3 odrębne systemy, dzięki którym można karmić zwierzęta należące do różnych grup żywieniowych. Należą do nich:

 • system PMR (partially mixed ration) – jego najważniejszym założeniem jest tworzenie niekompletnych dawek w oparciu o pasze objętościowe. Podstawą żywienia jest jedna kompletna porcja (TMR), które dostają wszystkie zwierzęta z uwzględnieniem codziennego zapotrzebowania. Dla osobników, które produkują większe ilości mleka, hodowca podaje większe dawki paszy treściwej,
 • system TMR (total mixed ration) – stanowi najczęściej spotykany model żywienia w dużych gospodarstwach nastawionych na produkcję wysokotowarową, w których liczy się przede wszystkim wydajność mleczna stada. Krowy są karmione pełną dawką pożywienia, w skład której wchodzą pasze treściwe, objętościowe oraz liczne związki mineralno witaminowe. TMR obejmuje różne grupy zwierząt, podzielone według tego, czy znajdują się w okresie wczesnej laktacji, późnej oraz gdy są w stanie zasuszonym,
 • żywienie w systemie tradycyjnym – polega na separacji głównych składników, takich jak pasza treściwa i pasza objętościowa. Największą zaletą tego rozwiązania jest większy wpływ hodowcy na to, jaki rodzaj paszy zostanie podany w określonej ilości. Jednocześnie może to powodować sytuacje, w których pożywienie mniej atrakcyjne dla zwierząt nie jest przez nie zjadane – pojawiają się niedojady. Może także przyczyniać się do rozwoju chorób metabolicznych – np. gdy krowy będą zjadać zbyt duże ilości węglowodanów.
Warto też przeczytać:  Pasze dla krów mlecznych - dlaczego są takie ważne?

Samo wybranie metody to dopiero podstawa we wdrożeniu procesów żywienia. Kolejnym etapem powinno być przygotowanie dawki w oparciu o zasady właściwego bilansowania. Pojedyncza dawka musi w pełni zaspokajać pokrycia potrzeb, jakie ma organizm krowy, a jednocześnie mieć dobrą strukturę. W ten sposób można uniknąć niepożądanych stanów – jak kwasica żwacza wywołana niskim ph – poniżej 5,8 – oraz zwiększyć naturalne odruchy zwierząt w postaci przeżuwania pokarmu.

Przeczytaj też: Żywienie bydła opasowego – Jak i czym karmić bydło opasowe?

Jaka powinna być zawartość pasz objętościowych w zależności od fazy laktacji?

Najtrudniejszym zadaniem dla hodowcy jest utrzymanie hodowli w wysokiej wydajności pozyskiwania mleka przy uwzględnieniu optymalnych wskaźników rozrodu oraz dobrego stanu zdrowia. Wymaga to rozróżnienia kilku faz w okresie laktacji i po jej zakończeniu oraz stosowanie w każdej z nich innych zasad żywienia. Wśród tych faz można wymienić następujące etapy:

 • wczesny okres laktacji – występuje w czasie do 70 dni tuż po ocieleniu. W tym okresie krowy mleczne odznaczają się zwiększaniem wydajności mleka. Towarzyszy temu zwiększone zapotrzebowanie na pokarm, chociaż może też występować niższy apetyt. W rezultacie zwierzęta mogą korzystać z rezerw tłuszczowych ciała. W tym okresie rolą hodowcy jest zwiększenie wielkości pobierania paszy przez krowy, co ma pokryć ich ujemny bilans energetyczny,
 • faza dojrzała – na tym etapie kluczowe jest utrzymanie wydajności mlecznej na stałym, wysokim poziomie. Okres fazy dojrzałej charakteryzuje się tym, że zwierzęta stabilizują swoją wagę, a co za tym idzie – mają znacznie lepszą kondycję. W tym wypadku hodowcy nie powinni przekraczać proporcji paszy treściwej w stosunku do masy ciała zwierzęcia. Na każdy kilogram masy ciała powinno być nie więcej niż 2,5% paszy treściwej. I tak dla krowy ważącej 500 kg nie można podawać więcej niż 12,5 kilograma paszy treściwej,
 • koniec laktacji – w tym czasie produkcja mleka ulega wyhamowaniu. Mleko jest wykorzystywane przez krowę, która jest już w zaawansowanej ciąży i potrzebuje składniki pokarmowe. Utrzymanie zwierząt w dobrej kondycji wymaga wtedy zwiększenia dawki pokarmowej o 10-20% w stosunku do normalnego zapotrzebowania. Dotyczy to głównie młodszych osobników.
Warto też przeczytać:  Żywienie bydła opasowego - Jak i czym karmić bydło opasowe?

Najważniejszą rolą hodowcy w prowadzeniu krów przez okres laktacji jest ich zachęcanie do większych ilości paszy. Ma to ogromny wpływ na wydajność mleczną, przyswajalność energii i utrzymanie wszystkich funkcji w organizmach zwierząt. Proces pobierania paszy dla krów mlecznych zależy od różnych czynników, wśród których można wymienić chociażby dostęp do świeżej wody czy temperaturę otoczenia. Jeśli nastąpi obniżenie pobierania wody przez zwierzęta, to może doprowadzić do znacznych ubytków w wydajności produkcji mlecznej.

Czy żywienie krów mlecznych może być o wiele łatwiejsze?

Wybranie najbardziej optymalnej metody żywienia i zadbanie o zbilansowanie dawek pokarmowych dla stada to absolutna podstawa w procesie karmienia. Jednocześnie można go jeszcze bardziej usprawnić poprzez zastosowanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Automatyczne systemy do karmienia krów pozwalają na zaoszczędzenie dużej ilości czasu przy uwzględnieniu wszystkich wymagań, jakie nakładają na właściciela stada najważniejsze metody efektywnej hodowli zwierząt.

System Feedstar produkowany przez firmę EDER to metoda wykorzystująca taśmy, którymi w automatyczny sposób jest podawane pożywienie. Dzięki innowacyjnej metodzie z udziałem paszowozów. Feedstar nie potrzebuje dużej przestrzeni i wykonywania dodatkowych obowiązków w postaci podgarniania paszy. Jedynym obowiązkiem operatora sprzętu pozostaje określenie pory karmienia i uzupełnienie zbiorników z paszą.

Zobacz system automatycznego karmienia bydła Eder feedstar

System automatycznego karmienia
Wróć do wszystkich artykułów
left-logo

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Skontaktuj się z nami.
Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.
Zadzwoń do nas
Napisz e-mail

  Wypełnij formularz